Probentermine:

 

 

Probenplan 2022

30.04.2022 - Samstag 10:00

06.05.2022 - Freitag 19:30

14.05.2022 - Samstag 10:00

21.05.2022 - Samstag 10:00 (neu)

 

04.06.2022 - Samstag 10:00

11.06.2022 - Samstag 10:00

24.06.2022 - Freitag 19:30 (Sommerausklang)